Amerikansk litteratur

Liksom andra nationella litteraturer, har amerikansk litteratur formats av landets historia, men också av gränsöverskridande trender och rörelser. Genom att undersöka distinkta röster och stilar i amerikansk litteratur från de första koloniala kontakterna mellan europeiska och inhemska nordamerikanska populationer på 1500-talet fram till vår tid, utforskar vi hur amerikansk litteratur har omformats och hur den amerikanska kanon har omdefinierats under påverkan av faktorer såsom invandring och populärkultur.

Genom att anordna konferenser och initiera forskningsnätverk och internationella samarbeten inom specifika forskningsområden bidrar vi till att föra forskningen inom amerikansk litteratur framåt. För närvarande fokuserar vår forskning på frågor som rör gränsöverskridande amerikanska studier (transnational American studies), samtida säkerhetskulturer, representationer av revolutioner, visuell kultur och multimodalitet.

I syfte att främja forskning och utbildning av hög kvalitet delar vi vår passion för amerikansk litteratur och kultur med våra studenter. Vår avdelning är den enda i Sverige som erbjuder ett mångskiftande kursutbud i amerikansk litteratur på grund- och avancerad nivå.

Forskningsområden

Forskning i amerikansk litteratur utforskar en rad ämnen, från kanonisk amerikansk litteratur till etniska studier och visuell kultur. Med fokus på distinkta röster och stilar i amerikansk litteratur från de första mötena mellan europeiska och inhemska (nord)amerikanska populationer på 1500-talet fram till nutid, undersöker vi hur den amerikanska litterära kanon har formats och omdefinieras under påverkan av faktorer såsom invandring och populärkultur. För närvarande bedriver vi forskning som fokuserar på gränsöverskridande utbyten, samtida säkerhetskulturer, representationer av revolutioner, visuell kultur och intermedialitet .

Aktuella projekt
Konferenser

Talking American Literature and Culture at Uppsala

Forskarstuderande

Forskarutbildningen i amerikansk litteratur och kultur är den enda i sitt slag i Sverige. En majoritet av tidigare doktorander är idag anställda vid olika utbildningsinstitutioner.

  • Sally Anderson Boström
  • Julie Blomberg Gudmundsson
  • Amelie Hurkens
  • Robert Österbergh (Contemporary American Experimental Poetry and Aesthetic Theory)

Gästprofessor N. Katherine Hayles

Under perioden 2018-2020 är N. Katherine Hayles gästprofessor vid engelska institutionen, Uppsala universitet. Med examen i både kemi och litteraturvetenskap utforskar hon skärningspunkter mellan ämnesdiscipliner; hennes forskning integrerar naturvetenskap, teknik och humaniora. Hennes bok How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics blev populär både bland humanister och naturforskare.

N. Katherine Hayles är särskilt berömd som cyberteoretiker och för sin innovativa forskning om möten mellan människa och informationsteknik samt belysning av hur datoriseringen av kulturen skapar nya estetiska uttrycksformer och omdefinierar existerande kulturformer.

Se en intervju med N. Katherine Hayles.

Hedersdoktorer

Vi har haft äran att nominera följande forskare som, med institutionens stöd, har utnämnts till hedersdoktorer vid Uppsala universitet:

Donald Pease

2011 utsågs professor Donald Pease, Dartmouth College, till hedersdoktor vid Uppsala universitet för sin banbrytande forskning inom Amerikastudier.

Linda Hutcheon

Professor Linda Hutcheon, University of Toronto, blev utsedd till hederdoktor 2008, för sin forskning inom engelskspråkig litteratur.

Ihab Hassan

1996 utsågs professor Ihab Hassan till hedersdoktor för sin livslånga forskargärning inom amerikansk litteratur.

Senast uppdaterad: 2021-03-31