Engelsk litteratur

Forskningen inom engelsk litteratur omfattar all litteratur skriven på engelska utanför Nordamerika från år 1500 fram till idag. Vårt övergripande mål är att skapa en förståelse av ”engelsk litteratur” som ett globalt fenomen, en samling litterära texter som korsar andra former av skrivande från år 1500 till idag, samt ett mångfaldigt uttryck för de kulturella värderingar som påverkar den sociala, politiska och vetenskapliga utvecklingen.

Forskargruppens arbete är således ”globalt”, samtidigt som vi fokuserar på begreppen tid och rum, platser och ”icke-platser”, samt geografi och miljö som begränsande förutsättningar för litterär produktion och litteraturstudier. Vår forskargrupp är den enda större enheten i Sverige som ägnar sig uteslutande åt litteraturen från Storbritannien och dess forna länder inom Samväldet.

Forskningsområden

Både Stephen Donovan (docent) och Stuart Robertson (universitetslektor) specialiserar sig inom det sena artonhundratalet och det tidiga nittonhundratalet, med särskild inriktning mot materiell kultur, Joseph Conrad, Henry James, kolonialism, bokens historia, och vetenskapens historia. Ashleigh Harris (docent) är specialist inom postkolonialism, afrikansk litteratur, genusstudier och etik. Vår postdoktorala forskare Elsa Högberg fokuserar på brittisk modernism och intimitet.

Pågående forskningsprojekt

  • Stephen Donovan, The Image of Rhodesia in British Culture.
  • Ashleigh Harris, De-realising Africa: Afropolitanism and the African Novel.
  • Ashleigh Harris, Nicklas Hållén: African Street Literatures and the Future of Literary Form
  • Elsa Högberg, Introspective Modernism: Aesthetics, Interiority and Engagement.

Konferenser

Forskarstuderande

Pågående forskning på doktorandnivå omfattar avhandlingar om kreativ facklitteratur i det sena nittonhundratalets Storbritannien, arkeologi och den brittiska romanen, samt sång i pjäser av Shakespeare och samtida författare.

  • Suzanne Ericson
  • Rodney Likaku
  • Cecilia Lindskog Whiteley