Seminarium: “The American Election: A View from a Citizen”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Zoom-möte
  • Föreläsare: Professor William A. Kretzschmar, Jr. (University of Georgia)
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Seminarium