"Research Application Workshop"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoommöte
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Adam Hjorthén
  • Workshop

Kontakta adam.hjorthen@engelska.uu.se för textmaterial och Zoomlänk..