Viktig information om undervisningen hösten 2020

2020-07-28

Vi hälsar alla våra studenter välkomna till Engelska institutionen och en ny termin. Liksom under våren kommer verksamheten i höst att påverkas av den pågående pandemin. Undervisning och examination under höstterminens första period, t.o.m. 30 oktober, kommer att ske online. Förhoppningsvis kommer det att vara möjligt att återgå till campusundervisning fr.o.m. den 2 november. Beslut om detta kommer att fattas så snart det är möjligt.