Engelska institutionens styrelse

Prefekt och ordförande
Ashleigh Harris, univ. lekt.
Christer Geisler, univ. lekt. (suppleant)

Lärare
Christer Larsson, univ. lekt.
Angela Hoffman, univ. lekt.
Christine Mackay Tircomnicu, univ. adj.
Stuart Robertson, univ. lekt.
Per Otterstedt, univ. adj.

Christer Geisler, univ. lekt. (suppleant)
Linnéa Anglemark, univ. lekt. (suppleant)
Erik Smitterberg, univ. lekt. (suppleant)

TA-personal
Åke Eriksson, kurssam.
Lóa Kristjánsdóttir, ekonom (suppleant)

Forskarstuderande
Suzanne Ericson
Sindija Franzetti (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Sofia Karlsson
Dolores Kawalec
Suppelant saknas.

Mandattiden för institutionsanställda är 2019-10-15--2022-10-14. För studerande är manddatiden 2020-10-15--2021-10-14.

Ombud

Jämställdhetsombud
Gregory Garretson (ordinarie representant i fakultetens kommitté för likabehandling)
Vakant (suppleant i fakultetens kommitté för likabehandling)

Skyddsombud
Christer Geisler

Miljöombud
Åke Eriksson

Senast uppdaterad: 2021-06-10