Engelska institutionens styrelse

Prefekt och ordförande
Ashleigh Harris, univ. lekt.
Christer Geisler, univ. lekt. (suppleant)

Lärare
Christer Larsson, univ. lekt.
Sofia Ahlberg, univ. lekt.
Angela Hoffman, univ. lekt.
Christine Mackay Tircomnicu, univ. adj.
Stuart Robertson, univ. lekt.

Christer Geisler, univ. lekt. (suppleant)
Per Otterstedt, univ. adj. (suppleant)
Linnéa Anglemark, univ. lekt. (suppleant)

TA-personal
Åke Eriksson, kurssam.
Lóa Kristjánsdóttir, ekonom (suppleant)

Forskarstuderande
Sally Anderson Boström
Sindija Franzetti (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Sofia Karlsson
Bahaa Othman
Suppelant saknas.

Mandattiden för institutionsanställda är 2019-10-15--2022-10-14. För studerande är manddatiden 2019-10-15--2020-10-14.

Ombud

Jämställdhetsombud
Gregory Garretson (ordinarie representant i fakultetens kommitté för likabehandling)
Vakant (suppleant i fakultetens kommitté för likabehandling)

Skyddsombud
Christer Geisler

Miljöombud
Åke Eriksson