Svenska institutet för nordamerika-studier (SINAS)

Lär dig mer om Nordamerika. Vi bedriver forskning, ger kurser och främjar studiet av Nordamerika

Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) bedriver forskning, ger kurser och främjar studiet av Nordamerika. Det är det enda institutet i sitt slag i Sverige. Institutet grundades 1985 och utgör en avdelning inom Engelska institutionen där vi har ett nära samarbete med forskare inom amerikansk litteratur. Vi har ett brett kursutbud inom ämnet USA-kunskap.

Vi utgör även en resurs för forskare vid andra universitetets övriga institutioner som intresserar sig för Nordamerika. Vi samarbetar med forskare inom utbildningsvetenskap, humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi.

Senast uppdaterad: 2021-02-05