Forskning vid SINAS

Ett centralt fokus hos SINAS är att utforska den amerikanska kulturens och samhällets globala relevans. Vi undersöker betydelsen av amerikansk kultur från en rad olika perspektiv, inklusive migrationshistoria, amerikanska influenser på världen, filmhistoria och populärkultur.

För mer information om SINAS forskningsverksamhet välj "This page in English" ovan.