Scheman

Här hittar du länkar till scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Schema för vårterminen 2021 (se nedan)
Provschema vårterminen 2021
Närmare information om prov (exakt tid, plats etc. finns i provanmälan i Ladok).

För salskrivningar krävs föranmälan i Ladok. Läs om hemtentor i Inspera vt 2021. För hemtentor i annat format ansvarar lärare/koordinator för information om provets genomförande. Information om ev. omprov utanför terminstid finns på separat schema och Ladok.

Länk till pågående undervisning
Länk till schemasökning  www.schema.uu.se

OBSERVERA:
På grund av den pågående pandemin kommer undervisning under första havan av höstterminen 2021 att ske online. Besked om undervisningen under andra halvan kommer att tas senast i september.

Scheman höstterminen 2021

Nedan hittar du länkar till preliminära scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Länk till pågående undervisning
Sök scheman på www.schema.uu.se

Kurser i engelska

Grundkurser

A1
Engelska A1, grupp 1
Engelska A1, grupp 2
Engelska A1, grupp 3
Engelska A1, grupp 4

T1
Engelska T1, grupp 1
Engelska T1, grupp 2

Engelska för lärare F-3
Engelska för lärare F-3, grupp 1
Engelska för lärare F-3, grupp 2
Engelska för lärare F-3, grupp 3
Engelska för lärare F-3, grupp 4

Engelska för lärare 4-6 (forts. från vt21)
Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2
Engelska för lärare 4-6, grupp 3
Engelska för lärare 4-6, grupp 4
Engelska för lärare 4-6, grupp 5

Engelska för lärare 4-6 (start november ht21)
Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2
Engelska för lärare 4-6, grupp 3


Fackspråkliga kurser
Fackspråklig kurs i engelska för jurister och ekonomer

Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet


Praktisk Engelska
Praktisk engelska, grupp 1
Praktisk engelska, grupp 2

Practical English: Oral and Written Production for International Students

Fortsättningskurser

Engelska B1, grupp 1
Engelska B1, grupp 2

Engelska T2, grupp 1
Engelska T2, grupp 2

Engelska T3, grupp 1
Engelska T3, grupp 2

Engelska T4

VFU i Engelska

Engelska C1

Engelska C examensarbete

Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal'

Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska

Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

Engelsk litteratur: tradition och förnyelse

Masterprogram i Engelska

Masterprogram i engelska, termin 1
Masterprogram i engelska, termin 3

Kurser på avancerad nivå

Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning
Språket i samhället: teori, analys och tolkning
Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv
Introduktion till korpuslingvistik
Litteraturteori
Genre och litterär form
Nya perspektiv på Shakespeare och den tidigmoderna litteraturen
Brittisk skönlitteratur under 1800-talet
Nya perspektiv på 1800-talets amerikanska litteratur
Modernism och modernitet i Amerika
Riskhumaniora
Skönlitteratur, media, teknologi
Individuellt utformad kurs I, engelsk litteratur
Individuellt utformad kurs I, amerikansk litteratur
Individuellt utformad kurs II, engelsk litteratur
Individuellt utformad kurs II, amerikansk litteratur
Vetenskapligt skrivande för studenter inom samhällsvetenskapliga ämnen

Kurser i USA-kunskap

USA-kunskap A

Amerikansk historia
Amerikansk politik
Ras och etnicitet
Amerikanska massmedier

Kurser i Keltiska språk

Keltisk historia och kultur
Introduktion till keltisk litteratur
Nyiriska I
Nyiriska II
 

Senast uppdaterad: 2021-07-01