Scheman

Här hittar du länkar till scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Schema för höstterminen 2020 (se nedan)
Provschema höstterminen 2020

För salskrivningar krävs föranmälan i Ladok. För hemtentor ansvarar lärare/koordinator för information om provets genomförande. Information om ev. omprov utanför terminstid finns på separat schema och i Studentportalen. 

Länk till pågående undervisning
Länk till schemasökning  www.schema.uu.se

OBSERVERA:
På grund av den pågående pandemin kommer undervisning och examination under höstterminen att ske online.

Scheman höstterminen 2020

Nedan hittar du länkar till preliminära scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Länk till pågående undervisning
Sök scheman på www.schema.uu.se

Kurser i engelska

Grundkurser

A1
Engelska A1, grupp 1
Engelska A1, grupp 2
Engelska A1, grupp 3

T1
Engelska T1, grupp 1
Engelska T1, grupp 2
Engelska T1, grupp 3

Engelska för lärare F-3
Engelska för lärare F-3, grupp 1
Engelska för lärare F-3, grupp 2
Engelska för lärare F-3, grupp 3

Engelska för lärare 4-6 (forts. från vt20)
Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2
Engelska för lärare 4-6, grupp 3

Engelska för lärare 4-6 (start november ht20)
Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2
Engelska för lärare 4-6, grupp 3


Fackspråkliga kurser
Engelska A31E (Fackspråklig kurs, ekonomisk inriktning)
Engelska A31J  (Fackspråklig kurs, juridisk inriktning)

Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet


Praktisk Engelska
Praktisk engelska, grupp 1
Praktisk engelska, grupp 2

Practical English: Oral and Written Production for International Students

Fortsättningskurser

Engelska B1

Engelska T2, grupp 1
Engelska T2, grupp 2
Engelska T2, grupp 3

Engelska T3

Engelska T4

VFU i Engelska

Engelska C1

Engelska C examensarbete

Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal'

Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska

Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

Engelsk litteratur: tradition och förnyelse

Professional Writing (ges inom Språkvetarprogrammet)

Masterprogram i Engelska

Masterprogram i engelska, termin 1
Masterprogram i engelska, termin 3

Kurser på avancerad nivå

Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning
Språket i samhället: teori, analys och tolkning
Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv
Introduktion till korpuslingvistik
Litteraturteori
Genre och litterär form
Nya perspektiv på Shakespeare och den tidigmoderna litteraturen
Brittisk skönlitteratur under 1800-talet
Nya perspektiv på 1800-talets amerikanska litteratur
Modernism och modernitet i Amerika
Bokens historia och materiell kultur
Miljölitteratur
Individuellt utformad kurs I
Individuellt utformad kurs II
Vetenskapligt skrivande för studenter inom samhällsvetenskapliga ämnen

Kurser i USA-kunskap

USA-kunskap A

Amerikansk historia
Amerikansk politik
Ras och etnicitet
Amerikanska massmedier

Kurser i Keltiska språk

Kurser i keltiska ges inte under höstterminen 2020.