Tillgodoräkning

Om du redan har läst och blivit godkänd på moment som motsvarar en kursdel inom den kurs du läser kan det vara möjligt att tillgodoräkna del av kurs. En tillgodoräkning kan bara göras om innehållet i de båda kurserna motsvara varandra. Notera att poäng inte kan räknas två gånger inom en examen. Om du har frågor om tillgodoräkning av del av kurs kan du gärna kontakta vår studievägledare.

För att en bedömning skall kunna göras måste erforderlig dokumentation bifogas, och den som ansöker måste vara registrerad på kursen som tillgodoräknandet berör. Instruktioner finns på ansökningsblanketten:

Ansök om tillgodoräkning

Om du vill ansöka om tillgodoräkning av hela kurser eller utlandsstudier mot en generell examen (kandidat- eller magister-/masterexamen) skall du vända dig till examensenheten. Mer information hittar du på universitetes sidor om examen.

Om du vill ansöka om tillgodoräkning av hela kurser inom ramen för ett av universitetets lärarprogram skall du vända dig till lärarprogrammens studievägledning.