USA-kunskap

USA är idag världens utan jämförelse ledande stormakt. Dess betydelse i ekonomiskt, politiskt, militärt, språkligt och kulturellt avseende är avsevärd.

Att närmare lära känna Amerikas förenta stater, dess historia och roll i dagens värld ger ökade insikter i nutidens komplexa globaliseringstendenser.

Målet för utbildningen i USA-kunskap är att ge kunskap om viktiga delar av USAs kultur- och samhällsliv. Utbildningen skall även utveckla färdigheter i att såväl muntligt som skriftligt kommunicera på engelska inom de områden som behandlas.

Kurser

I USA-kunskap finns en A-, B- resp. C-kurs om vardera 30 hp. A- och B-kursens delar kan läsas som separata kurser om 7,5 hp vardera och ett par av dessa ges även som distanskurser. Ämnet USA-kunskap är ett s.k. biområde. Det går alltså inte att ta ut en examen i ämnet, men kurserna kan utgör ett biämne i en examen.

Grundnivå

USA-kunskap

Kontakt

Studievägledare

Mottagningstider
Du kan boka digitalt möte med vår studievägledare via Zoom. Skicka ett mejl till adressen ovan för att boka en tid.

Senast uppdaterad: 2022-03-18